fbpx
Zangles Amsterdam Zangschool Oud Zuid

Inschrijven groepszangles

Gegevens  Algemene voorwaarden

  Lesgeld
  De groepszangles kost €17,50 per les.

  Zangschool Oud Zuid geeft les in alle schoolweken, maar de groep kan in overleg ook in de vakanties les krijgen. Je betaalt bij ons een gemiddelde maandprijs. Het maandbedrag wordt berekend over de lessen die gegeven worden vanaf de eerste lesdag, tot aan de kerstvakantie. 
  Bijvoorbeeld, je start op maandag 9 januari. Dan zijn er 14 lesweken tot aan de meivakantie.  Dat is gemiddeld 3,5 lessen per maand in september t/m december. Dat komt neer een bedrag van wat neer komt op een bedrag van €61,25 per maand.

  Je betaalt dus altijd een GEMIDDELDE maandprijs, vooraf.

  Wil je liever het bedrag in één keer betalen? Dan krijg je 1 les gratis!

  Verhindering
  Ben je verhinderd? Dan horen we dat graag. Een inhaalles is bij groepszangles niet mogelijk. Wel kan, indien de agenda van de docent dit toelaat, er voor gekozen worden om de les voor alle deelnemers te verzetten.

  Mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn dan zal er eerst gezocht worden naar een vervanger. Als dat niet lukt wordt er voorstel gedaan om de les te verzetten. Mocht(en) de leerling(en) niet kunnen dan wordt de gemiste les gerestitueerd.

  Opzeggen
  Inschrijving voor de groepszangles loopt tot aan de meivakantie 2023. Wil je eerder stoppen dan handteren we hier een opzegtermijn van 1 maand voor. Je kunt de opzegging mailen naar info@zangschooloudzuid.nl. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.