fbpx
Zangles Amsterdam Zangschool Oud Zuid

Inschrijven privézangles

Gegevens
  Algemene voorwaarden

  Lesgeld
  De twee-wekelijkse privézangles kost €47,50 per les.

  Zangschool Oud Zuid geeft les in alle schoolweken.  Het maandbedrag wordt berekend over de lessen die gegeven worden vanaf de eerste lesdag. Bijvoorbeeld, de leerling start op maandag 4 oktober. Dan zijn er nog 35 lesweken in het schooljaar, waarin jij 18 lessen krijgt. Dit zijn er gemiddeld 1,8 per maand, wat neer komt op een bedrag van €85,50 per maand, inclusief BTW.

  Je betaalt dus altijd een GEMIDDELDE maandprijs, vooraf.

  Wil je liever het hele seizoen in één keer betalen? Dan krijg je 1 les gratis!

  Wil je ook les in de vakanties, of af en toe een extra les inplannen, dan kan dit natuurlijk. Je betaald het zelfde tarief voor je les en ontvangt hiervoor een losse factuur.

  Verhindering
  Ben je verhinderd om naar de les te gaan? Wanneer dit 24 uur voor aanvang van de les wordt gemeld, kan er een inhaalles worden ingepland. De inhaalles wordt aangeboden binnen 2 weken na de oorspronkelijk les en alleen als de agenda van de docent dit toelaat. Er kan ook worden voorgesteld om de les bij een andere docent in te halen. Lukt het niet om een inhaalles in te plannen dan wordt het lesgeld niet gerestitueerd. 

  Mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn dan zal er een inhaalles worden voorgesteld en/of gezocht worden naar een vervanger.  Mocht dit niet lukken dan wordt de gemiste les gerestitueerd.

  Opzeggen
  Inschrijving voor de privézangles loopt tot aan het einde van het schooljaar 2021-2022, tot 14 juli. Als je eerder wilt stoppen, dan dient dit gemaild te worden naar info@zangschooloudzuid.nl. De tussentijdse opzegging wordt verwerkt met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.

  Gegevens
   Algemene voorwaarden

   Lesgeld
   De wekelijkse privézangles kost €45,50 per les.

   Zangschool Oud Zuid geeft les in alle schoolweken.  Het maandbedrag wordt berekend over de lessen die gegeven worden vanaf de eerste lesdag. Bijvoorbeeld, je start op maandag 14 september. Dan zijn er nog 34 lesweken in het schooljaar. Dit zijn er gemiddeld 3.4 per maand, wat neer komt op een bedrag van €154,70 per maand, inclusief BTW.

   Je betaalt dus altijd een GEMIDDELDE maandprijs, vooraf.

   Wil je liever het hele seizoen in één keer betalen? Dan krijg je 1 les gratis!

   Verhindering
   Is een leerling verhinderd? Wanneer dit 24 uur voor aanvang van de les wordt gemeld, kan er een inhaalles worden ingepland. De inhaalles wordt aangeboden binnen 2 weken na de oorspronkelijk les en alleen als de agenda van de docent dit toelaat. Er kan ook worden voorgesteld om de les bij een andere docent in te halen. Lukt het niet om een inhaalles in te plannen dan wordt het lesgeld niet gerestitueerd. 

   Mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn dan zal er een inhaalles worden voorgesteld en/of gezocht worden naar een vervanger.  Mocht dit niet lukken dan wordt de gemiste les gerestitueerd.

   Opzeggen
   Inschrijving voor de privézangles loopt tot aan het einde van het schooljaar 2020-2021, t/m week 27. Als een leerling eerder wil stoppen, dan dient dit gemaild te worden naar info@zangschooloudzuid.nl. De tussentijdse opzegging wordt verwerkt met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.