Zangles Amsterdam Zangschool Oud Zuid

Strippenkaart met korting

Gegevens
Vul hiernaast je gegevens in om jouw 5 zanglessen met 49,85% vrouwendag-korting te kopen

Lesgeld
Na het bestellen van jouw strippenkaart wordt de factuur gestuurd voor de strippenkaart. Zangschool Oud Zuid geeft les in alle schoolweken.  In de schoolvakanties kan soms in overleg les worden genomen.

Inplannen
Na ontvangst van de betaling neemt de docent contact met je op om de lessen in te plannen. De strippenkaart in 6 maanden geldig.

Verhindering
Ben je verhinderd? Wanneer dit 24 uur voor aanvang van de les wordt gemeld, kan de les verschoven worden.Mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn dan zal er een inhaalles worden voorgesteld en/of gezocht worden naar een vervanger.  Mocht dit niet lukken dan wordt de gemiste les gerestitueerd.

Gegevens

Algemene voorwaarden

Lesgeld
De wekelijkse privézangles kost €32,50 per les.

Zangschool Oud Zuid geeft les in alle schoolweken.  Het maandbedrag wordt berekend over de lessen die gegeven worden vanaf de eerste lesdag. Bijvoorbeeld, de leerling start op woensdag 4 maart. Dan zijn er nog 16 lesweken in het schooljaar. Dit zijn er gemiddeld 4 per maand, wat neer komt op een bedrag van €130,- per maand.

Je betaalt dus altijd een GEMIDDELDE maandprijs, vooraf.

Wil je liever het bedrag in één keer betalen? Dan krijg je 1 les gratis!

Verhindering
Is een leerling verhinderd? Wanneer dit 24 uur voor aanvang van de les wordt gemeld, kan er een inhaalles worden ingepland. De inhaalles wordt aangeboden binnen 2 weken na de oorspronkelijk les en alleen als de agenda van de docent dit toelaat. Er kan ook worden voorgesteld om de les bij een andere docent in te halen. Lukt het niet om een inhaalles in te plannen dan wordt het lesgeld niet gerestitueerd. 

Mocht de docent onverhoopt verhinderd zijn dan zal er een inhaalles worden voorgesteld en/of gezocht worden naar een vervanger.  Mocht dit niet lukken dan wordt de gemiste les gerestitueerd.

Opzeggen
Inschrijving voor de privézangles loopt tot aan het einde van het schooljaar 2020. Als een leerling eerder wil stoppen, dan dient dit gemaild te worden naar info@zangschooloudzuid.nl. Reeds betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd.